Länkstig

Konfliktlösning: Grundkurs

Kurs
KL1101
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27501
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger kunskap om grundläggande teorier om konflikter och konflikthantering. Den behandlar konstruktiva metoder för att hantera konflikter i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet. Vidare behandlar kursen kommunikation i konfliktsituationer och betonar ickevåldskommunikation, intressebaserade förhandlingar och medling. Konflikt betraktas som något de berörda parterna äger medan en extern part har i uppgift att underlätta problemlösande dialog.

Utbildningen genomsyras av en upplevelsebaserad pedagogik där övningar, experiment och rollspel har stort utrymme, och där personlig utveckling och mognad betonas. I förlängningen syftar kursen till att omvandla akademisk kunskap till praktisk erfarenhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Hos oss kan du bygga din egen examen i arbetsvetenskap med inriktning mot konfliktlösning.

Med en examen i arbetsvetenskap med inriktning mot konfliktlösning får du en samhällsvetenskaplig utbildning som kan leda till många olika arbetsområden beroende på vad som intresserar dig. Dina kunskaper och färdigheter i konfliktlösning kan användas i alla sammanhang där du arbetar med andra människor. Tidigare studenter vittnar om den stora nytta de har av sina studier i konfliktlösning – både i arbetet och i det privata.

En kandidatexamen i arbetsvetenskap med inriktning mot konfliktlösning ger dig behörighet till fortsatta studier inom flera ämnen. Hos oss kan du exempelvis läsa en ettårig magister i arbetsvetenskap eller gå något av våra masterprogram inom HR/personalvetenskap, sociologi eller kriminologi.

Ser du forskning som din framtid kan du efter en magister- eller masterexamen söka in på vår forskarutbildning i arbetsvetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten (eller motsvarande), men även andra undervisningsformer kan förekomma.

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands