Bild
<alt>
Foto: Markus Spiske
Länkstig

Ny utbildning om hållbarhet − från ord till handling redan före examen

Publicerad

Göteborgs universitet startar en ny utbildning med fokus på klimatomställning och hur samhällen kan utvecklas. Målet är att ge studenterna konkreta verktyg för förändringsarbete genom nära samarbete med olika samhällsaktörer. Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning tar emot de första studenterna höstterminen 2023.

Programmet är en samhällsvetenskaplig utbildning med en tvärvetenskaplig profil som involverar olika samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier.

– Vi ville starta en utbildning som tillgodoser både ett samhällsintresse och studenters uttryckta önskemål om att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Det ger redskap för att ta sig an globala och lokala utmaningar som rör hållbar utveckling och klimatomställning, säger utvecklingsforskaren Sofie Hellberg, som varit med att ta fram det nya programmet. 

– Världen står inför en rad sociala och miljömässiga problem, varav många sammanfaller i klimatfrågan. Den här utbildningen fokuserar inte bara på problemen, utan även på hur de kan övervinnas genom förändringsarbete, säger Rikard Hjorth Warlenius, humanekolog och en av lärarna på programmet.

Studenter arbetar fram lösningar på verkliga problem

Utöver de teoretiska studierna i hållbar utveckling och omställningsstudier, kommer studenterna också att delta i praktiskt förändringsarbete tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Halva andra året består av kurser som sker i samverkan med samhällsaktörer.

– De kommer att förmedla kunskaper från sina verksamheter, exempelvis inom hållbarhetsarbete, upphandling och kommunikation. Studenterna kommer också att få använda sina kunskaper genom att tillsammans med aktörerna arbeta fram lösningar på verkliga problem, säger Sofie Hellberg.

Konkret förändringsarbete efter studierna

Efter utbildningen ska studenterna stå rustade att bedriva konkret hållbart förändringsarbete i olika organisationer.

– Studenterna får både de teoretiska kunskaper och verktyg som krävs för att till exempel utveckla verksamheter, driva projekt och jobba med hållbarhetskommunikation, säger Rikard Hjorth Warlenius.

Studenterna kommer till exempel att kunna arbeta som handläggare, projektledare, utredare, hållbarhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och konsulter. Möjliga framtida arbetsgivare är svenska myndigheter, organisationer och företag och, i kombination med en relevant masterutbildning, även internationella organisationer såsom EU, Världsbanken, FN och olika NGOs.

– Såväl inom offentliga verksamheter som på företag och i civilsamhället finns en stor efterfrågan på personer som kan klimat- och hållbarhetsfrågor och som kan driva på förändringsarbetet, både här i Sverige och internationellt inom till exempel utvecklingssamarbete, säger Sofie Hellberg.
 

TEXT: Linda Genborg

Mer information

Läs mer om Kandidatprogrammet i hållbar utveckling, klimatomställning och samhällsförändring

Studenterna kommer att studera hållbar utveckling och omställningsstudier. Med hållbar utveckling menas en samhällsförändring som kombinerar ekologisk, social och ekonomisk hänsyn. Det har en mycket bred tillämpning inom såväl utbildning och forskning som politik och näringsliv. Omställningsstudier är ett lite mer avgränsat område, där samhälleliga hållbarhets-, energi- och miljöomställningar studeras ur olika aspekter. 

Sofie Hellberg beskriver sin forskning som i gränslandet mellan miljö- och klimatfrågor och utvecklingsforskning. Hon har främst studerat vattenfrågor ur makt- och fördelningsperspektiv i Sydafrika. Sofie forskar även om utbildning för hållbar utveckling i en global kontext och studerar omställning genom forskning om minskad biltrafik i Göteborg.

Rikard Hjort Warlenius är humanekolog och har forskat mycket om klimaträttvisa och om hur klimatomställningen kan förenas med global social rättvisa. På senare år har han även forskat om gräsrotsinitiativ för klimatomställning, bland annat i Göteborg. Han har också skrivit mycket om ekologi och ekonomi, exempelvis om tillväxt och klimat.