Länkstig

Höstterminspaket i humanekologi

Kurspaket
HU112
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17219
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kurspaketet

Kurspaketet innehåller kurser där du diskuterar hur materiella förutsättningar och konsekvenser påverkar samhällsutvecklingen.

Om utbildningen

Kurspaketet innehåller kurser där du diskuterar hur materiella förutsättningar och konsekvenser påverkar samhällsutvecklingen. Du får också lära dig om de ekonomiska, miljömässiga och sociala problem som dagens städer ger upphov till, och du lär dig att problematisera stadens framtida roll ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Paketet består av kurserna:

Behörigheter och urval

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med miljörelaterade undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom större organisationer, företag och kommuner.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som projektledare/samordnare inom hållbart företagande, kommunalt strategiskt miljöarbete, internationellt utvecklingssamarbete via svenska och internationella organisationer som UNEP och FAO, och inom forskning för hållbar utveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Förutom föreläsningar läggs stort fokus på gruppdiskussioner och fallstudier för att stimulera självständig analys kring samtidens stora utmaningar. Detta ger dig förmåga att kritiskt reflektera över och arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor med hänsyn till natur, social rättvisa, mångfald, demokrati, mänskliga rättigheter, fattigdom och demokrati.