Länkstig

Hållbara städer

Kurs
HU1221
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17207
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Vad är en hållbar stad? Kursen ger dig de kunskaper och analytiska verktyg som krävs för att kunna förstå och analysera aktuella problem i städer och framtida möjligheter för hållbar utveckling i urbana miljöer. Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap och analytiska verktyg för att utföra miljörelaterat arbete.

Om utbildningen

Kursen ger dig de kunskaper och analytiska verktyg som krävs för att kunna förstå och analysera aktuella problem i städer och framtida möjligheter för hållbar utveckling i urbana miljöer. Under kursen får du lära dig om städernas utveckling och problematik med fokus på världens stora städer, men även svenska städer för att kunna jämföra processer och trender.

I kursen får du också diskutera de ekonomiska, miljömässiga och sociala problem som dagens städer ger upphov till, och du lär dig att problematisera stadens framtida roll ur ett lokalt och globalt perspektiv. Under kursen får du också lära du dig hur du använder kunskap om demokratisk stadsplanering, styrningsstrategier, gentrifieringsprocesser och staden som socioekologiska system.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutad kärnkurs om 15 hp i humanekologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap,
analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med
miljörelaterade undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning
inom större organisationer, företag och kommuner.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som projektledare/samordnare
inom hållbart företagande, kommunalt strategiskt miljöarbete, internationellt
utvecklingssamarbete via svenska och internationella organisationer som UNEP och FAO, och inom forskning för hållbar utveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Förutom föreläsningar läggs stort fokus på gruppdiskussioner och
fallstudier för att stimulera självständig analys kring samtidens stora
utmaningar. Detta ger dig förmåga att kritiskt reflektera över och arbeta med
miljö- och hållbarhetsfrågor med hänsyn till natur, social rättvisa, mångfald,
demokrati, mänskliga rättigheter, fattigdom och demokrati.