Länkstig

Klimatförändring och ekologisk hållbarhet

Kurs
HU1111
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17206
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen sammanför frågor kring utveckling, resursfördelning och rättvisa med frågor kring miljö- och klimatomställning i Sverige och globalt. Särskilt fokus läggs på klimatförändringar och hur de samspelar med politiska, ekonomiska och sociala aspekter som fattigdom, marginalisering, polarisering och genus, samt till övriga miljöfrågor och miljöpolitik.

Om utbildningen

Kursen syftar till att introducera två fält med nära anknytning till humanekologi: hållbar utveckling och klimatomställning. Fälten förenas av ett fokus på förändring i hållbar riktning, och de kompletteras i kursen med relevanta historiska perspektiv på samhällsförändring, med fokus på miljö-, klimat- och energipolitikens områden. Fälten introduceras och diskuteras både teoretiskt och empiriskt. Begreppens relevans och användbarhet diskuteras i relation till konkreta exempel från olika geografiska och historiska sammanhang och utifrån olika teoretiska perspektiv och analysramar. Kursen sammanför frågor kring utveckling, resursfördelning och rättvisa med frågor kring miljö- och klimatomställning i Sverige och globalt. Kursen har ett särskilt fokus på klimatförändringar och hur de samspelar med politiska, ekonomiska och sociala aspekter som fattigdom, marginalisering, polarisering och genus, samt till övriga miljöfrågor och miljöpolitik. Under kursen förmedlas färdigheter i litteratursökning, referenshantering, källkritik och akademiskt skrivande. Olika vetenskapliga
förhållningssätt till humanekologi tas upp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)