Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Tre studenter i ett av universitetets bibliotek.
Länkstig

Bygg din egen examen

Du vet väl om att du kan kombinera olika kurser och bygga en egen unik utbildning? Flexibiliteten och valfriheten är stor och du kan välja inriktning under utbildningens gång.

Vägen till examen genom kurser 

Istället för att följa ett färdigt utbildningsprogram kan du bygga din examen med kurser som du själv kombinerar. Att läsa kurser är ett flexibelt sätt att studera och det finns en stor variation av kurser inom olika ämnen att välja på. Du kan läsa kurser på deltid, kvällstid eller distans. Genom att bygga en egen examen kan du utgå från dina egna intressen och den karriär du siktar på.  

För att ta ut en kandidatexamen behöver du läsa kurser på grundnivå som totalt omfattar tre års heltidsstudier (180 hp). Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur kursutbudet vid Göteborgs universitet. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna sig kurser vid andra högskolor inom eller utom landet.

På avancerad nivå kan du läsa till en magisterexamen på ett år om 60 hp eller masterexamen på två år om 120 hp.

Studier i ett huvudområde på grundnivå omfattande 90 hp, med successiv fördjupning, exempelvis kurser i:

 • humanekologi (1-30 hp)
 • humanekologi (31-60 hp)
 • humanekologi – metodkurs och examensarbete (61-90 hp).

Studier i fritt valda ämnen omfattande 90 hp, exempelvis kurser i:

 • globala utvecklingsstudier 30 hp
 • globala genusstudier 30 hp
 • socialantropologi 15 hp
 • Latinamerikastudier 15 hp.

Minst 30 hp av de fritt valda kurserna måste vara i annat ämne än huvudområdet.

Cirkel som visar fördelningen av kurser i en egen examen.

Exempel på masterexamen, 120 hp

Cirkel som visar fördelningen av kurser i en egen masterexamen.

Våra ämnen

Vid institutionen för globala studier finns det fyra ämnen (huvudområden) som du kan ta ut en examen i genom att kombinera olika kurser:

Vi har också kurser i andra ämnen som det går att läsa som en del av en examen:

 • Fundera på vilket ämne du vill fördjupa dig i och ha som huvudområde i din examen.
 • Välj både med hjärta och hjärna, vilka ämnen brinner du för och vilka ämnen ökar din anställningsbarhet?
 • Fundera på vilka valfria kurser du vill läsa.
 • Kolla upp vilken termin och period respektive kurs går. Vissa kurser går endast vårtermin respektive hösttermin.
 • Glöm inte att du själv behöver söka nya kurser för varje termin. Du ansöker via antagning.se.

Var gör jag ansökan till kurser?
Alla ansökningar görs via antagning.se

Var hittar jag kurser vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet?
Våra kurser hittar du i universitetets utbildningskatalog

Vad innebär succesiv fördjupning?
Succesiv fördjupning innebär att kurserna måste bygga på varandra. Vanligen innebär detta att du på grundnivå läser kurser innehållande 1-30 hp, 31-60 hp och 61-90 hp (innehållandes ett 15 hp examensarbete) inom det huvudområde du avser ta ut din examen inom.

Vilka olika typer av kurser finns det?
Kurser finns i olika omfattning, men är vanligen på 7,5, 15 eller 30 högskolepoäng (hp), och delas in i grundnivå och avancerad nivå.

Vilka examina finns det?
Det finns följande examina om du väljer att studera en utbildning på grundnivå:

 • Högskoleexamen, 120 hp (motsvarar två års heltidsstudier)
 • Kandidatexamen, 180 hp, (motsvarar tre års heltidsstudier)

Det finns följande examina om du väljer att studera vidare en utbildning på avancerad nivå:

 • Magisterexamen, 60 hp, (motsvarar ett års heltidsstudier, bygger på examen på grundnivå)
 • Masterexamen, 120 hp (motsvarar två års heltidsstudier, bygger på examen på grundnivå)

Kom ihåg

Grundregeln när du bygger en egen examen är att minst hälften av de avklarade kurserna ska vara inom samma huvudområde, med successiv fördjupning (gäller kandidatexamen), samt inkludera ett examensarbete vars poängantal beror på vilken examen du avser läsa mot, (15 hp för kandidatexamen, 15 hp för magisterexamen, 30 hp eller 2x15 hp för masterexamen).