Bild
Students on reseach vessel
Länkstig

Programstruktur Hav och samhälle, masterprogram

Studenten kan välja mellan en mängd olika kurser och examensprojekt för att få en masterexamen i hav och samhälle (120 hp). På denna webbsida presenterar vi programmets struktur, obligatoriska kurser, valbara kurser samt olika alternativ för tredje terminen. Den fjärde terminen är avsatt till ditt examensarbete.