Länkstig

Handledning i psykosocialt arbete

Kurs
SW2250
Avancerad nivå
45 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på handledning och ger kompetens för att bedriva handledning i psykosocialt arbete. Genomförd handledarutbildning i socialt arbete omfattande 45 högskolepoäng och kan tillgodoräknas i en masterexamen som en fördjupningskurs i socialt arbete, avancerad nivå.

Om utbildningen

Under kursens tre terminer behandlas följande teman:

 • Teorier och begrepp inom psykosocial handledning
 • Handledningens innehåll, avgränsningar, metoder, struktur, fokus, mål, roller och ansvarsfördelning.
 • Teorier om grupprocesser och gruppdynamik
 • Forskning om psykosocial handledning
 • Hinder och dilemman i handledningsprocessen
 • Våld i nära relationer i relation till handledning
 • Betydelser av kön, kultur, ålder, etnicitet och funktion i handledningsprocessen
 • Etiska frågor kopplade till handledning
 • Reflektion över den egna rollen och praktiken som handledare
 • Vetenskaplig teori och metod
 • Eget vetenskapligt arbete

Anmälan och antagning

Kursen har en tidigarelagd ansökningsperiod. Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars. Om programmet har öppet för sen anmälan kan du anmäla dig även efter sista anmälningsdagen. 

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga till din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg om att du blivit handledd.

På antagning.se hittar du viktiga datum, till exempel sista kompletteringsdag och när antagningsbeskedet skickas ut. 

Viktiga datum: Vidareutbildning för yrkesverksamma på antagning.se

Nästa kursstart

Denna kurs startar vanligtvis med tvåårsintervaller. Beslut fattas årsvis. Nästa planerade kursstart är preliminärt till våren 2026, med ansökan under hösten 2025.

Behörigheter och urval

Behörighet

För att vara behörig till kursen krävs

socionomexamen eller motsvarande utbildning, minst kandidatexamen

kurser i socialt arbete omfattande minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå eller annan vidareutbildning som kan bedömas likvärdig (t.ex. psykoterapiutbildning motsvarande 45 hp)

minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete

erfarenhet av att själv ha blivit handledd minst 80 timmar.

Arbetsprov

Dokument och intyg till ansökan:

 • Intyg om tidigare yrkeserfarenhet inom psykosocialt arbete. De ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Endast anställningar omfattande minst 50% godtas.
 • Intyg om att du själv har blivit handledd. Det ska vara daterat och signerat av handledaren, alternativt arbetsgivaren, samt ange antal timmar.

Alla kopior på intyg ska vara vidimerade.

Så är det att plugga

Undervisningen

Parallellt med kursen förväntas du bedriva egen handledning med minst två olika grupper (alternativt en grupp och en individuell handledning).

Du tar själv ansvarar för att skaffa dessa handledningsuppdrag:

 • Vid kursstart förväntas ett sådant uppdrag
 • Samt vid starten av tredje terminen förväntas ytterligare ett uppdrag ha påbörjats

Handledningsuppdrag behöver godkännas av kursansvarig lärare och /eller metahandledare.

Detaljerad information om hur dessa uppdrag behöver vara utformade för att godkännas som utbildningshandledning skickas ut efter att du antagits till kursen.

Under utbildningen förväntas du även slutföra skriftliga hemuppgifter där du redogör för, och reflekterar kring, ett antal begrepp relevanta för psykosocial handledning. Samt reflekterar kring den egna rollen och praktiken som handledare.

För godkänt betyg på kursen som helhet krävs också godkänt betyg på seminariebehandlat examinationspaper som är på 7,5 hp.

Undervisningsspråk: svenska

Det här lär du dig

Under kursen lär du dig att auskultera. att aktivt observera och lyssna in på en kollega och därefter diskutera en given uppgift. hos en handledarutbildad handledare och därefter skriva ett auskultationsprotokoll.

Lokaler

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och skriftliga uppgifter. Merparten av undervisningen är campusförlagd. Det förekommer även digitala inslag.