Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Handledning i psykosocialt arbete

Kurs
SW2250
Avancerad nivå
45 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på handledning och ger full kompetens för att bedriva handledning i psykosocialt arbete. Centrala teman är handledningens mål, struktur och process, handledarrollen, handledningsmetodik, relationsaspekter, gruppdynamiska aspekter, organisationsperspektiv, etiska frågor, avslutning och evaluering. Kontinuerlig handledning ges på egen handledning av personal inom det psykosociala området.
Genomförd handledarutbildning i socialt arbete omfattande 45 högskolepoäng och kan tillgodoräknas i en masterexamen som en fördjupningskurs i socialt arbete, avancerad nivå.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs:
socionomexamen eller motsvarande kompetens
kurser i socialt arbete omfattande minst 45 hp på avancerad nivå eller annan vidareutbildning som kan bedömas likvärdig (t. ex. psykoterapiutbildning motsvarande 45 hp)
minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete
genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar
erfarenhet av att själv ha blivit handledd.
En förutsättning för att få delta i kursen är att handledning av personal bedrivs parallellt med kursen. Vid kursstart krävs endast ett sådant handledningsuppdrag, men innan kursens tredje termin startar skall varje kursdeltagare skaffa sig ytterligare ett uppdrag (när det gäller vilka uppdrag som kan godkännas som uppdrag under utbildningstiden, se särskilt PM på webben).

Så är det att plugga

Undervisningen

En förutsättning för att få delta i kursen är att handledning av personal bedrivs parallellt med kursen. Vid kursstart krävs endast ett sådant handledningsuppdrag, men innan kursens tredje termin startar skall varje kursdeltagare anskaffa ytterligare ett uppdrag.