Länkstig

Handledning i psykosocialt arbete

Kurs
SW2250
Avancerad nivå
45 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2V79A

Ansökan öppnar 15 augusti 2023

Kort om kursen

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på handledning och ger full kompetens för att bedriva handledning i psykosocialt arbete. Genomförd handledarutbildning i socialt arbete omfattande 45 högskolepoäng och kan tillgodoräknas i en masterexamen som en fördjupningskurs i socialt arbete, avancerad nivå.

Om utbildningen

Teman

  • handledningens mål
  • struktur och process
  • handledarrollen
  • handledningsmetodik
  • relationsaspekter
  • gruppdynamiska aspekter
  • organisationsperspektiv
  • etiska frågor
  • avslutning och evaluering

Kontinuerlig handledning ges på egen handledning av personal inom det psykosociala området.

Anmälan och antagning

• Anmälan är öppen 16/8 till 15/9 2021
• Du anmäler dig på antagning.se
• Förbered dina dokument!
• Den 15/9 är sista anmälningsdag
• Du kan ladda upp behörighetsgivande dokument fram till 28/9, 2021, som är sista dagen för komplettering
• Du kan kontrollera din anmälan och dina uppladdade dokument på Mina sidor på antagning.se
• Antagningsbesked skickas ut den 28/10 2021

Formalia för bifogade intyg

• Intyg om tidigare yrkeserfarenhet inom psykosocialt arbete ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Endast anställningar omfattande minst 50% godtas.
• Intyg om genomgången egenterapi ska vara daterade, ange antal timmar, tidsperiod och signerade av terapeuten/psykologen.
• Intyg om att själv ha blivit handledd ska vara daterat och signerat av handledaren, alternativt arbetsgivaren.
• Alla kopior på intyg ska vara vidimerade.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs:
socionomexamen eller motsvarande kompetens
kurser i socialt arbete omfattande minst 45 hp på avancerad nivå eller annan vidareutbildning som kan bedömas likvärdig (t. ex. psykoterapiutbildning motsvarande 45 hp)
minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete
genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar
erfarenhet av att själv ha blivit handledd.
En förutsättning för att få delta i kursen är att handledning av personal bedrivs parallellt med kursen. Vid kursstart krävs endast ett sådant handledningsuppdrag, men innan kursens tredje termin startar skall varje kursdeltagare skaffa sig ytterligare ett uppdrag.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

En förutsättning för att få delta i kursen är att handledning av personal bedrivs parallellt med kursen. Vid kursstart krävs endast ett sådant handledningsuppdrag, men innan kursens tredje termin startar skall varje kursdeltagare anskaffa ytterligare ett uppdrag.