Länkstig

Alexander Sjösten har specialiserat sig på säkerhet

Alexander Sjösten har när intervjun gjordes nyligen disputerat vid institutionen för data- och informationsteknik där han ingick i en forskargrupp för språkbaserad säkerhet. Alexanders väg till doktorandlivet har gått via kandidatprogrammet i datavetenskap, följt av masterprogrammet i Computer Science – båda vid Göteborgs universitet.