Bild
Två sjuksköterskor på ett sjukhus
Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset
Länkstig

Efter studierna

Efter att du studerat klart och blivit godkänd på alla examinationsmoment på ett utbildningsprogram hos oss kan du ansöka om legitimation hos socialstyrelsen. Du har då behörighet att arbeta inom din profession inom hela EU. Utöver legitimationen får du också en akademisk examen. Arbetsmarknaden för vårdyrken bedöms vara fortsatt mycket god och det råder stor efterfrågan på både sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor.