Länkstig

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap - digitalt informationsmöte

Student
Utbildning & lärande

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap! Programmet ges helt på distans och vänder sig till dig som arbetar, eller har grundutbildning, inom till exempel förskola, grundskola/fritidsverksamhet och som vill utveckla din kompetens inom barn- och ungdomsvetenskap, med särskilt fokus på barns och ungas livsvillkor och lärande i en globaliserad och digitaliserad värld.

Öppet hus
Datum
27 feb 2024
Tid
18:00 - 19:00
Plats
Online via Zoom.
Ytterligare information
Öppna mötet i
Zoom

Medverkande
Lena Wendt, studievägledare
Jenny Bengtsson, programledare
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

På informationsträffen möter du programledare och studievägledare för programmet. De kommer att berätta om innehåll och upplägg, vad det innebär att läsa på distans och vad som krävs för att kunna antas till programmet.

Varmt välkommen! Ingen anmälan krävs.

___________________________________________

Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap ger dig kunskaper och färdigheter för att på ett forskningsbaserat och självständigt sätt arbeta med utvecklings- och utredningsfrågor, t ex som förstelärare eller utvecklingsledare samt för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Som masterstudent hos oss möter du en intressant och utmanande utbildning i en stark forskningsmiljö. Här finns väletablerade forskningsgrupper och lärare knutna till våra olika forskningsteman som rör förskola, skola, fritidshem och annan utbildning, men också frågor om barns och ungas livsvillkor, digitalisering och lärande i samhällen i snabb förändring.

Mer information om programmet och förkunskapskrav