Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer

Kurs
AR1143
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Veckoslut
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24702
Ansökan stängd

Om utbildningen

Denna kurs ger en introduktion till hur barn och ungdomar tillägnar sig och utvecklar uttrycksformer som går över olika kulturgränser såsom tal, sång, bild, berättelser, teckensystem, dikter, gester, lek, spel och dans, men även humor och känsloyttringar. Du får inblick i hur dessa uttryck kan anta olika former i olika kulturer och vilka missförstånd och barriärer som kan uppstå av att folk möts över kulturgränser. Pragmatik och teorier om kreolisering (blandning av kulturer, levnadssätt och språk) diskuteras och olika uttrycksformer analyseras ur ett kreoliseringsperspektiv. Du får även en introduktion till studier av globaliserad elektronisk mediekultur (exempelvis digitala medier, sociala media) inbegripet populärkultur, liksom hur du kan arbeta med  tvärkulturella uttrycksformer på ett konstruktivt sätt i en pedagogisk kontext.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Lägst betyget godkänd på 5 högskolepoäng från AR1140 eller AR1141 eller motsvarande. Undantag kan ges från kravet på Engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler