Bild
Länkstig

Arabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformer

Kurs
AR1143
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23810
Ansökan öppnar 15 september 2022

Om utbildningen

Denna kurs ger en introduktion till hur barn och ungdomar tillägnar sig och utvecklar uttrycksformer som går över olika kulturgränser såsom tal, sång, bild, berättelser, teckensystem, dikter, gester, lek, spel och dans, men även humor och känsloyttringar. Du får inblick i hur dessa uttryck kan anta olika former i olika kulturer och vilka missförstånd och barriärer som kan uppstå av att folk möts över kulturgränser. Pragmatik och teorier om kreolisering (blandning av kulturer, levnadssätt och språk) diskuteras och olika uttrycksformer analyseras ur ett kreoliseringsperspektiv. Du får även en introduktion till studier av globaliserad elektronisk mediekultur (exempelvis digitala medier, sociala media) inbegripet populärkultur, liksom hur du kan arbeta med  tvärkulturella uttrycksformer på ett konstruktivt sätt i en pedagogisk kontext.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Lägst betyget godkänd på 5 högskolepoäng från AR1140 eller AR1141 eller motsvarande. Undantag kan ges från kravet på Engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler