Bild
Länkstig

Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik

Kurs
AR1142
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23811
Ansökan stängd

Kort om kursen

Du får en introduktion till teorier om två- och flerspråkighet med hänsyn till de förhållanden som gäller för språkutveckling i arabiska som modersmål och andraspråk. Dessa teorier ska kunna utgöra grund för val av implementering av metoder och material när du undervisar, i synnerhet när det gäller läs- och skrivutveckling i arabiska.

Om utbildningen

Göteborgs universitet erbjuder fyra på varandra följande kurser om totalt 30 hp för modersmålslärare i arabiska. Syftet är att presentera centrala ämnen och pedagogiska verktyg med relevans för modersmålsundervisningen i arabiska, till exempel kontrastiv grammatik, flerspråkighet, språksociologi, läromedel och litteracitet.

Kurserna kan med fördel läsas i följd med AR1140 och AR1141 på höstterminen och AR1142 och AR1143 på vårterminen. Du behöver då ansöka till både AR1140 och AR1141 inför höstterminen respektive AR1142 och AR1143 inför vårterminen.

Läser du två kurser per termin blir studietakten 50%.

Tillsammans med Arabiska för modersmålslärare IV, AR1143, är detta de två sista kurserna i våra sammanlagt fyra kurser för modersmålslärare i arabiska.

Kursen har schemalagd undervisning online.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs lägst betyget godkänt på 5 högskolepoäng från AR1140 eller AR1141. Undantag kan ges från kravet på engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler