Bild
Länkstig

Arabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogik

Kurs
AR1142
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23809
Ansökan öppnar 15 september 2022

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till teorier om två- och flerspråkighet med särskild hänsyn till de förhållanden som gäller för språkutveckling i arabiska som modersmål och andraspråk. Dessa teorier ska kunna utgöra en grund för val och implementering av metoder och material som kan användas i undervisningen, i synnerhet när det gäller grundläggande läs- och skrivutveckling i arabiska. Föremål för diskussion blir också frågan om hur man kan skapa språkutvecklande klassrumsmiljöer som tar hänsyn till heterogena elevgruppers olika kompetens och styrdokumentens krav på undervisningen. Kursen ger vidare en introduktion till litteratursökning vars syfte är att ge studenterna redskap för att välja ut arabiskspråkigt material som kan bearbetas språkligt och pedagogiskt på så sätt att det kan användas i undervisningen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs lägst betyget godkänt på 5 högskolepoäng från AR1140 eller AR1141, eller motsvarande. Undantag kan ges från kravet på engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler