Bild
Länkstig

Arabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariation

Kurs
AR1141
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13810
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen belyser det arabiska språket ur ett dialektologiskt och sociolingvistiskt perspektiv.

Du studerar bland annat språkets användningsområden och koppling till social praktik, språkattityder och språkpolitik, den arabiska dialektsituationen historiskt och i nutid samt arabiskans ställning i Sverige och Europa.

Särskilt beaktas hur den rådande språksituationen påverkar undervisning i arabiska.

Om utbildningen

Göteborgs universitet erbjuder fyra på varandra följande kurser om totalt 30 hp för modersmålslärare i arabiska. Syftet är att presentera centrala ämnen och pedagogiska verktyg med relevans för modersmålsundervisningen i arabiska, till exempel kontrastiv grammatik, flerspråkighet, språksociologi, läromedel och litteracitet.

Kurserna kan med fördel läsas i följd med AR1140 och AR1141 på höstterminen och AR1142 och AR1143 på vårterminen. Du behöver då ansöka till både AR1140 och AR1141 inför höstterminen respektive AR1142 och AR1143 inför vårterminen.

Läser du två kurser per termin blir studietakten 50%.

Tillsammans med Arabiska för modersmålslärare I, AR1140, är detta de två första kurserna i våra sammanlagt fyra kurser för modersmålslärare i arabiska.

Kursen har schemalagd undervisning online.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Undantag kan ges från kravet på Engelska.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler