Bild
Länkstig

Arabiska för modersmålslärare I: Kontrastiv belysning

Kurs
AR1140
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13812

Kort om kursen

Kursen ger en jämförande överblick över arabiskan som språksystem jämfört med framför allt svenska men även med andra indoeuropeiska språk som engelska.

Målet är att du ska utveckla din medvetenhet om språkvetenskapliga teorier och frågeställningar samt att du ska tillägna dig en språkvetenskaplig begreppsapparat på svenska.

Om utbildningen

Göteborgs universitet erbjuder ett kurspaket med fyra sammanhängande kurser om totalt 30 hp för modersmålslärare i arabiska. Syftet är att presentera centrala ämnen och pedagogiska verktyg med relevans för modersmålsundervisningen i arabiska, till exempel kontrastiv grammatik, flerspråkighet, språksociologi, läromedel och litteracitet.

Kurserna kan med fördel läsas i följd med AR1140 och AR1141 på höstterminen och AR1142 och AR1143 på vårterminen. Du har möjlighet att ansöka till två kurser per termin. Läser du två kurser per termin blir studietakten 50%.

Tillsammans med Arabiska för modersmålslärare II, AR1141, är detta de två första kurserna i vårt kurspaket om fyra kurser för modersmålslärare i arabiska.

Kursen har schemalagd undervisning online.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Undantag kan ges från kravet på Engelska.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler