Hoppa till huvudinnehåll
Video (1:22)
Välj din egen väg
Bild
Länkstig

Applied Data Science masterprogram

Program
N2ADS
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A86A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Big Data intar en central plats inom alla områden – näringsliv, offentlig verksamhet, life sciences, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Efterfrågan på personer med kunskap om hur man bearbetar och analyserar stora datamängder ökar stadigt. Programmet ges på heltid, på campus, och består av kurser i tillämpad data science och relaterade ämnen. Kurserna som ingår bidrar separat och tillsammans till att utveckla dina förmågor och färdigheter inom området.

Om utbildningen

Data science handlar om att utvinna användbar information ur stora datamängder. Det är ett område som har vuxit snabbt de senaste åren till följd av en ökande tillgång till stora datamängder och de möjligheter och utmaningar som de skapar. Centrala ämnen inom data science är data mining, maskininlärning, databaser och även tillämpning av data sciencemetoder inom naturvetenskap, life sciences, näringsliv, humaniora och samhällsvetenskap samt inom industri och samhälle.

Utbildning i att hantera och analysera stora datamängder

Data science har stor inverkan på industrin. Att kunna hantera och analysera stora datamängder är helt avgörande för vissa verksamheter, och även för andra kan det ge konkurrensfördelar att kunna utvinna information ur till exempel kunddata. Det betyder att personer med kunskap och färdigheter inom data science är efterfrågade, såväl i Göteborg och Sverige som internationellt. Samtidigt blir dataintensiva upptäckter allt viktigare inom många forskningsområden, forskare behöver därför kunna hantera och analysera stora datamängder.

Vi välkomnar studenter med olika studiebakgrund

Masterprogrammet i Applied Data Science har utformats för att vara tillgängligt för studenter med kandidatexamen från vitt skilda områden. En masterutbildning i tillämpad data science kommer att gynna studenter med olika studiebakgrund, som inser att färdigheter i att arbeta effektivt med stora datamängder kan ha stor betydelse för deras framtida karriär.

Viss erfarenhet av programmering krävs, eftersom utbildningen bygger på det. Programmet ger dig  en överblick över de tekniker och metoder som är relevanta för data science, en bild av hur de kan användas, och praktiska färdigheter för att tillämpa dem.

Bakgrunden till ett masterprogram inom Data Science

Vem borde söka?

Det tvååriga masterprogrammet Applied Data Science är ett internationellt program med heltidsstudier på campus som är öppet både för svenska och internationella studenter. Programmet är tillgängligt för studenter från olika studiebakgrund som har grundläggande kunskaper i programmering.

Om du har tidigare erfarenhet av programmering och känner att kunskap om hur man hanterar stora datamängder kan vara till nytta i din framtida karriär, sök till masterprogrammet Applied Data Science.

Studentintervjuer

Alumnintervjuer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp) inklusive ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande.

7,5 hp programmering i ett generellt programmeringsspråk eller motsvarande, och 7,5 hp matematik eller statistik, ej förberedande kurser på högskolenivå eller kurser motsvarande gymnasienivå.

Engelska 6/ Engelska B eller motsvarande.

Urval

The selection is based on (i) a Personal Letter, (ii) grades from previous higher education. The Personal Letter should explain clearly the motivation for choosing this programme and this institution. The letter should introduce the applicant both personally and professionally, and discuss the relevance of the applicant's Bachelor's degree subject to Applied Data Science. The document must be entirely unique, i.e., it must not contain any part which is copied from any other source (with the exception of explicit quotations). Applications will be considered only if a Personal Letter is included.

Efter studierna

Efter avklarade studier har du en filosofie masterexamen med huvudområdet Data Science.

Under utbildningen får du avancerade kunskaper i applied data science, och när du fullbordat programmet kommer du att kunna påbörja en karriär som specialist inom industrin eller fortsätta med forskning inom akademin.

Du kommer att vara redo att arbeta med Big Data i din framtida karriär. Du lär dig olika metoder inom data science, hur man tillämpar dem och vilka fördelar och nackdelar som finns med olika tekniker. Du kommer att ha kunskaper och färdigheter som behövs för att möta utmaningar och möjligheter som dyker upp i och med att stora datamängder blir mer och mer tillgängliga. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Applied data science är tvärvetenskaplig till sin natur, och programmet är utformat för att du ska kunna skapa din egen profil genom valbara kurser. Du kan välja kurser inom områden där data science-metoder kan tillämpas, eller kurser inom områden där det finns teknologi och metoder som kompletterar dem som introducerats i programmets obligatoriska kurser. Vi föreslår att du kompletterar de obligatoriska kurserna med valfria avancerade kurser inom området för din kandidatexamen.

I det tvååriga programmet ingår följande obligatoriska kurser som bygger en stabil grund inom data science:

  • Introduktion till Data Science
  • Python for Data Scientists
  • Tillämpat matematiskt tänkande
  • Statistiska metoder för Data Science
  • Tillämpad maskininlärning
  • Tekniker för storskalig data
  • Forskningsmetoder för Data Science
  • Masteruppsats i Data Science

Lokaler

Programmet ges av institutionen för data- och informationsteknik, som är integrerad mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Institutionen har sin huvudakliga placering i EDIT-huset på Campus Johanneberg.

Läs mer om lokaler