Länkstig

Razan är på väg mot en doktorsexamen inom autonoma system

Razan Ghzouli från Syrien tog sin masterexamen i Applied Data Science 2019. Idag är hon doktorand på institutionen för Data- och Informationsteknik, en gemensam institution för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.