Länkstig

Programöversikt för apotekarprogrammet

På den här sidan finns detaljerad information om terminer och kurser på apotekarprogrammet.

Kursöversikt

Apotekarprogrammet ges på helfart. Kurserna ska läsas i den ordning som utbildningsplanen föreskriver. Samtliga kurser är obligatoriska, utom de valbara kurserna under termin 8. Apotekarprogrammet omfattar följande kurser, i kronologisk ordning:

Termin

Kursbenämning / högskolepoäng

1

Grundläggande kemi 1; fysikalisk och oorganisk kemi, 15 hp 
Grundläggande kemi 2A; organisk kemi, 7,5 hp 
Grundläggande kemi 2B; biokemi, 7,5 hp 

2

Cellen och dess arvsmassa, 10,5 hp*
Cellens fysiologi, 10,5 hp*
Cellens metabolism, 9 hp*

3

Organisk kemi för apotekarstuderande, 15 hp*
Fysiologi och anatomi, 15 hp*

4

Läkemedelskemiska principer, 7,5 hp*
Grundläggande biostatistik, 1,5 hp
Immunologi, hematologi och infektionssjukdomar, 9 hp
Farmakologi, läkemedelskemi och sjukdomslära 1, 12 hp*

5

Farmakologi, läkemedelskemi och sjukdomslära 2, 12 hp
Tillämpad apoteksfarmaci med inriktning mot egenvårdsrådgivning, 9 hp*
Farmakologi, läkemedelskemi och sjukdomslära 3, 9 hp*

6

Analytisk kemi, 7.5
Medicinsk statistik, 5 hp
Farmakokinetik med läkemedelsmetabolism, 12 hp*
Galenisk farmaci 1, 5,5 hp

7

Galenisk farmaci 2, 9,5 hp
Läkemedelstoxikologi och toxikokinetik, 3 hp*
Farmakoterapi, 7,5 hp*

Läkemedelsanvändning ur ett samhällsperspektiv, 10 hp*

8

Valbara kurser á 7,5 hp(*)

9

Examensarbete på masternivå i farmaceutisk vetenskap, 30 hp*

10

Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30 hp*

* Kurser som utgör huvudområdet farmaceutisk vetenskap