Bild
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teknik

Program
L1ÄGY-FTKG
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L96J

Kort om inriktningen

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Utbildningen leder fram till ämneslärarexamen i teknik och ett annat ämne, där du efter avslutad examen har den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i ämnet.

Andra

Om utbildningen

Det råder idag en stor brist på behöriga tekniklärare, detta gäller både för årskurs 7-9, där teknik är ett obligatoriskt ämne, och för gymnasiet. I vår utbildning får du lära dig om vad teknik som skolämne innebär, om teknikhistoria, elektronik, informationsteknik, materiallära, hållfasthetslära, tillverkningsprocesser, genusperspektiv, tekniska system, reglerteknik, skiss- rit- och CAD-teknik. För dig som blivande gymnasielärare får du även lära dig om kvalitetsarbete, entreprenörskap, mätning samt energi. Under utbildningen kommer du som blivande tekniklärare att utveckla både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Våra undervisningsformer är väldigt varierade utifrån ett aktivt lärande.

Du kommer bland annat att utföra laborationer, fältstudier, workshops, seminarier och studiebesök. Såväl digital pedagogik som hållbar utveckling influerar hela utbildningen vilken ges i god samverkan med bland annat skolor, näringsliv och forskningsinstitut.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Fysik 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Observera att det kan finnas särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning under VFU som måste följas.

Då VFU-platser är begränsade inom ämnet kan du VFU-placeras utanför Göteborgsregionen.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom vuxenutbildning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.