Bild
Ämneslärarstudenter inom samhällsvetenskap
Länkstig

Ämneslärarexamen och lärarlegitimation

För att du ska kunna få jobb som lärare efter din utbildning behöver du en lärarlegitimation. Beroende på vilken examensinriktning du väljer, och vilka ämnen som ingår i din examen, ger de olika behörigheter att få arbeta som lärare i grundskolan och i gymnasieskolan.

Grundskolans årskurs 7–9

Inriktningen grundskolans årskurs 7–9 ger behörighet för årskurs 1-9 t.o.m. gymnasieskolan beroende på ämnesval.

Gymnasieskolan

Inriktningen gymnasieskolan ger behörighet för årskurs 7-9 och gymnasieskolan. För ämnena Bild, Idrott och hälsa och Musik får du dessutom behörighet i årskurs 1-6.

Båda dessa inriktningar ger möjlighet att undervisa andra åldrar än det som inriktningarna i huvudsak avser. Dessutom blir man behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.

På legitimationen kommer att anges vilken eller vilka skolformer, årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden, som du som lärare är behörig att undervisa i.

Undervisningsbehörigheten beskrivs både i tabellform och som utskrivbar PDF.

Vilken undervisningsbehörighet ger ämneslärarexamen, inriktning årskurs 7-9?

ÄMNEN INOM ÄMNESLÄRAREXAMEN/VERKSAMHETSOMRÅDE
  Åk. 1-3 Åk. 4-6 Åk. 7-9 Gy
90 HP [INOM EXAMEN FÖR ÅK. 7-9]        
Hem- och konsumentkunskap, Slöjd X X X  
Bild, Franska, Idrott och hälsa, Spanska, Tyska X X X X
Biologi, Engelska, Geografi, Kemi, Matematik, Teknik   X X X
Samhällskunskap, Svenska   X X  
60 HP [INOM EXAMEN FÖR ÅK. 7-9]        
Bild, Franska, Hem- och konsumentkunskap, Spanska, Tyska X X X  
Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Religionskunskap, Svenska som andraspråk, Teknik   X X  

 

Vilken undervisningsbehörighet ger ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

ÄMNEN INOM ÄMNESLÄRAREXAMEN/VERKSAMHETSOMRÅDE
  Åk. 1-3 Åk. 4-6 Åk. 7-9 Gy
120 HP [INOM EXAMEN FÖR GY]        
Bild, Idrott och hälsa, Musik X X X X
Biologi, Engelska, Franska, Fysik, Historia, Kemi, Matematik, Religionskunskap, Samhällskunskap, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik, Tyska     X X
Dans, Teater       X
90 HP [INOM EXAMEN FÖR GY]        
Bild, Idrott och hälsa X X X X
Biologi, Engelska, Franska, Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Religionskunskap, Spanska, Svenska som andraspråk, Teknik, Tyska     X X
Filosofi, Latin, Naturkunskap       X
Studievägledning

Telefon: 031-786 5517
Telefontid: måndag – torsdag kl. 10.00 – 11.30
E-post: stvl.lararutb@gu.se
Drop-in: torsdag kl. 12.00 – 16.00

Besöksadress: Pedagogen, Västra hamngatan 25, Hus A, entréplan.

Utökad behörighet

Du som har läst fler kurser eller ämnen än de som ingår i din lärarexamen kan ansöka om utökad behörighet.