Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
kvinna pekar på papper
Foto: Unsplash

Vidareutbildning för lärare

Vid institutionen ges även kurser för yrkesverksamma lärare som ska handleda blivande lärare under deras verksamhetsförlagda utbildning eller stötta medarbetare i ett kollegialt lärande. Dessa kurser har fokus på handledarskap respektive interkulturalitet och värdepedagogik. För yrkesverksamma lärare som saknar svensk lärarexamen ges även kurser inom programmen Vidareutbildning av lärare och Utländska lärare och akademikers vidareutbildning.

Institutionen erbjuder kurs på 7,5 hp (SC1612) för yrkesverksamma lärare/förskollärare som ska handleda studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Kursen har också fokus på mentorsrollen samt kollegialt lärande. I utbudet finns även en kurs om interkulturalitet och värdepedagogik, 2,5 hp (SC1603).