Länkstig

William Hellström - Markers and mechanisms of abnormal neurovascular development in the preterm infant

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet pediatrik

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer att hållas på engelska/The dissertation will be held in English

Disputationen kommer  inte sändas digitalt.

Huvudhandledare: Karin Sävman
Bihandledare: Chatarina Löfqvist och Matteo Bruschettini

Opponent: Deirdre Murray, University College Cork, Cork, Irland
Betygsnämnd: Karin Mellgren, Elisabeth Olhager och Magnus Tisell