Länkstig

Humanistiska fakultetskansliet

Vid Humanistiska fakulteten

Kontaktinformation

Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 5
41256 Göteborg


Om Humanistiska fakultetskansliet

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/humaniora

Humanistiska fakultetskansliet ger verksamhetsstöd åt fakultetsledning, fakultetsstyrelse och dess
beredningsgrupper genom att ge professionellt stöd när det gäller handläggning, processer,
kommunikation och föreskrifter. Kansliet bereder och verkställer fakultetsledningens beslut.

De olika funktionerna på kansliet kan också vid behov ge stöd i vissa frågor till fakultetens
institutioner.

Chef för Humanistiska fakultetskansliet är Maria Hedlund.