Länkstig

Karl-Göran Sjögren

Forskare

Institutionen för historiska studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J655
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Karl-Göran Sjögren

Född 1949, fil kand i arkeologi 1975, doktor i arkeologi 2003 (Sjögren 2003), docent 2008. Mina intresseområden rör framför allt samhällsformer under stenålder. Jag har också intresserat mig för att integrera naturvetenskaplig och datorbaserad metodik (GIS, statistik, isotopanalyser etc) med arkeologisk tolkning.

Pågående forskning

Anonyma förfäder eller levande döda? En omvärdering av stenålderns kollektivgravar. Detta projekt bedrivs i samarbete med Torbjörn Ahlström, Lunds universitet, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Neolithic lifeways. VR-stött projekt med syfte att studera neolitisk ekonomi på Falbygden

The hidden landscape. Integrating remote sensing, geophysics, and archaeology. RJ-stött projekt, startat i januari 2020.

The Rise II. RJ-stött projekt lett av Kristian Kristiansen, med syfte att studera genetiska förändringar och strukturer under förhistorien.

Avslutade projekt

Från 1985 och framåt bedrev jag HSFR-projektet Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund tillsammans med Curry Heimann och Per Persson. En sammanfattande publikation av gånggriftsundersökningar inom projektet utkom 2001 (Persson & Sjögren 2001).

Projektet Kust till kust - stenålderssamhällen i förändring bedrevs 1998-2003 i samarbete med Uppsala universitet med stöd av Riksbanken och Wallenbergsfonden. 18 publikationer har utkommit i projektets publikationsserie, ”Coast to coast-books”.