Länkstig

Malou Blank

Forskare

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Malou Blank

Presentation

Jag antogs som doktorand i arkeologi september 2013. År 2006 erhöll jag en magisterexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet, där jag också studerat socialantropologi. Mellan 2011-2013 var jag anställd vid Institutionen för historiska studier då jag bl.a. jobbade med fyndhantering, rapportskrivning och databasarbete. Sedan 2012 har jag deltagit som lärare vid institutionens seminariegrävningar. Utöver mitt avhandlingsprojekt så är jag även involverad i ett flertal forskningsprojekt: Middle Neolithic Ceramics in Falbygden, A pilot study using elemental analysis (XRF) (Bakunic Fridén & Blank), Neolithic lifeways (Sjögren & Axelsson), Contact (Klassen), Atlas project (Jakobsson, Götherström & Storå).

Avhandlingsprojekt

Arbetstitel: The use and reuse of megalithic graves in the Cambro-Silurian areas of southwestern Sweden. Collective burial practices during the Late Neolithic (2350-1700 BC).

Projektets syfte är att belysa diversiteten av bruk och återbruk av megalitgravar och på så vis presentera en mer detaljerad och dynamisk bild av gravpraktiker från yngre stenålderns sista del. Återanvändandet av gånggrifter, hällkistans introduktion och användning kommer att behandlas.

Olika aspekter av begravningarna möjliggör också analyser av rumslig variabilitet och förändring över tid. I studien ingår bl.a. en genomgång av utgrävda megalitgravar, nya osteologiska undersökningar, tunnslip av ben, kompletterande C14-dateringar, dietisotop samt Strontiumisotopanalyser.