Länkstig

Peter Rosén

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B512
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Peter Rosén

Peter Rosén är lektor vid sektionen för Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Företagsekonomiska institutionen. Peter har publicerat drygt 25 vetenskapliga rapporter och refereegranskade tidskriftsartiklar inom i huvudsak tre forskningsområden; risk analysis, operations management och transport economics/management. Han har även arbetat med finansiella frågeställningar kopplade till omhändertagandet av använt kärnbränsle och kärnavfall från den svenska kärnkraftsproduktionen, både som utredare på Riksgäldskontoret och på uppdrag av Regeringskansliet som utredningssekreterare i Finansieringsutredningen, M2003:01. På senare tid ligger fokus, både forsknings- och utbildningsmässigt, på operations management. Forskningsmässigt med tillämpning inom sjukvårdssektorn.

Forskningsområden

  • Operativ styrning
  • Logistik

Undervisningsområden

  • Operations Management
  • Operations Research
  • Logistics

Utvalda publikationer

Measuring effective capacity in an emergency department
Lantz, Björn, Rosén, Peter
Journal of Health Organisation & Management, 30:1, 2016

From Knowledge to Decision - A Case Study of Sales and Operations Planning in Health Care
Alvekrans, Anna-Lena, Lantz, Björn, Rosén, Peter, Siljemyr, Levi
Production planning & control, 2016

Betalningsansvaret för kärnavfallet
Bergendahl, Per-Anders, Rosén, Peter

Using queueing models to estimate system capacity
Lantz, Björn, Rosén, Peter
Production planning & control, 28:13, s. 1037-1046, 2017

Improving Long-Term Investment Decisions under Uncertainty: Applications for the Swedish Energy Sector
Bergendahl, Per-Anders, Brigelius, Lars, Rosén, Peter
The Energy Journal, 9:2, s. 57-73, 1988