Länkstig

Magnus Willesson

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Magnus Willesson

Magnus Willesson forskar om hur olika förändringar påverkar aktörer i det finansiella systemet utifrån risker och kostnader. Det omfattar teknisk utveckling och branschförskjutningar. För närvarande innefattar forskningsprojekten utvecklingen av betalningssystemet, bankers regelefterlevnad och möjligheter till regelarbitrage samt hur risker förskjuts när icke-banker tar en större andel av den finansiella värdekedjan.

Magnus Willesson har bland annat publicerat i Journal of Banking and Finance, European Journal of Finance, The Economics Journal, The Service Industries Journal, Review of Network Economics och Managerial Finance.