Bild
Foto av en modellhjärna i plast
Foto: Kristin Lidell
Länkstig

Integrative Cognitive Neuroscience Lab (ICON Lab)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi studeras sambanden mellan hjärna och beteende. I forskargruppen ICON Lab besvarar vi frågor om hur hjärnan skapar (och formas av) tankar, känslor, och beteende, samt hur hjärnan relaterar till psykisk ohälsa. Vi använder metoder som hjärnavbildning och kognitiva tester i experimentella studier, i större populations-baserade undersökningar och i studier av patienter.

Medlemmar

Martin Lövdén, Professor    
Inlärning, Plasticitet, Utveckling, Åldrande

Stefan Winblad, Lektor, Docent, Leg. psykolog    
Exekutiva funktioner, emotion, social kognition, neurologisk och psykiatrisk sjukdom

Marie Eckerström, Lektor, Med. Dr., Leg. psykolog    
Klinisk neuropsykologi, Kognitiv nedsättning i relation till demenssjukdomar, utmattningssyndrom, och virala infektioner i centrala nervsystemet

Sindre Rolstad, Lektor    
Klinisk neuropsykologi    

Gaia Olivo, Biträdande lektor, M.D  
Inlärning, Plasticitet, Utveckling, hjärnavbildning, fMRI

Toms Voits, Postdoktor
Åldrande, plasticitet, hjärnavbildning, två-/flerspråkighet

Amos Pagin, Doktorand  
Intelligens, inlärning    Intelligence, Learning

Isac Sehlstedt, Doktorand   
Arbetsminne, Exekutiva funktioner mentalisering, språkutveckling, beröring, EEG, ögonrörelsemätningar   

Gustaf Glavå, Doktorand  
Patologisk Hjärntrötthet, fNIRS, klinisk neuropsykologi   

Maria Gröndal, Doktorand, Leg. psykolog   
Emotioner, irritabilitet /ilska, hormoner, kvinnohälsa, premenstruella besvär