Länkstig

Sofia Berne

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sofia Berne

Bakgrund

Sofia Berne är legitimerad psykolog sedan 2007. Fil. Dr 2014 med avhandlingen “Cyberbullying in Childhood and Adolescence - Assessment, Coping, and the Role of Appearance.”

Undervisning

Jag undervisar inom utvecklings- och personlighetspsykologi. Under höstterminerna ansvarar jag för kursen Utvecklingspsykologi (22.5hp) på psykologprogrammet.

Forskning

Medverkar i och bedriver forskningsprojekt som syftar till att undersöka olika teman om nätmobbning med både kvantitativa och kvalitativa metoder.

För närvarande har jag och Professor Ann Frisén inlett ett aktionsforskningsprojekt mot nätmobbning tillsammans med Friends. Under 2015-2016 genomför vi ett större aktionsforskningsprojekt i Göteborgsområdet om nätmobbning. Projektet syftar till att tillsammans med elever hitta effektiva metoder mot nätmobbning.

Jag är även medlem av forskningsgruppen GREY (Gothenburg Research unit on Youth Development).