Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Karin Åberg

Doktorand

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Karin Åberg

Jag är doktorand i internationell rätt.

Mitt avhandlingsprojekt, Blurring the Boundaries: On Human Rights and Humanitarianism behandlar utvecklingen av asylrätten som den kommer till uttryck i EU-lagstiftning och under Europakonventionen. Framför allt undersöks hur rätten och rättsliga krav och förväntningar samspelar med ökade krav på säkerhetsåtgärder inom migrationsområdet, samt med en allt vanligare humanitarianistisk grundsyn, där utformningen av lagstiftningen hämtar inspiration från humanitära organisationers ideologi och praktik.

Mina handledare är Gregor Noll och Matilda Arvidsson.

Efter att jag tog min juristexamen 2018 arbetade jag med juridisk rådgivning till flyktingar i Grekland. Därefter arbetade jag en period i Bryssel med påverkansarbete och mänskliga rättigheter, specifikt med papperslösa. Utöver en svensk juristexamen från Lunds Universitet har jag även en LLM i International Migration and Refugee Law från Vrije Universiteit Amsterdam.

Forskningsområden

  • Migrationsrätt
  • Mänskliga Rättigheter
  • Internationell Rätt
  • Rättsteori
  • EU-rätt

Undervisningsområden

  • Migrationsrätt
  • Rättspraktik