Länkstig

Anna Casselbrant

Forskare

Avd för kirurgi
Telefon
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3 su/sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Anna Casselbrant

Head of Tissue Lab, Associate Professor

Thesis 2005: The nitric oxide and renin-angiotensin II system in the human esophagus

 

Om Anna Casselbrant

Forskningsområde:

Tarmens betydelse för metabol kontroll

Aktuell forskning

Huvudsyftet med projektet är att förstå mekanismer bakom de många hälsorelaterade effekter som uppkommer efter viktminskande kirurgi, så som Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB). Operationen leder till viktnedgång men många av effekter uppkommer redan innan viktnedgången har börjat. Eftersom det kirurgiska förfarandet är begränsat till övre-magtarmområdet kan det antas att interferensen med metabolisk kontroll är kopplad till matsmältnings/absorberande processer i tunntarmen. 

Frågeställningar

1.  Frisättning av mättnads- och insulinstimulerande       tarmhormoner

2.     Kalciumupptag

3.     Glukosupptag

4.     Tunntarmspermeabilitet

5.     Tunntarmsmorfologi

Pågående doktorandprojekt:

·      Erik Elebring: Intestinal ketogenes och dess inverkan på blodsockerreglering

·      Jasmin Bagge: Protective intervention during the storage of intestinal graft

Bakgrund

Anna Casselbrant har en docentur i ämnet Biomedicinsk Laboratorievetenskap, vilket innebär att en stor del av arbetet har rört metodikutveckling inom laborativ fysiologi. Anna har arbetat med övre mag-tarmkanalen under mer är 15 år, och har genomgående studerat olika reglersystem på human-material vilket är en svårighet i sig. Ett bra exempel på detta är hennes avhandling som beskriver två reglersystem, båda med funktionell betydelse med titeln ”The nitric oxide and renin-angiotensin II system in the human esophagus”.