Länkstig

Jaan-Henrik Kain

Forskare

Gothenburg Research Institute, GRI
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Jaan-Henrik Kain

Mitt huvudsakliga forskningsområde är de mekanismer som stöder eller hindrar hållbar stadsutveckling eller till och med går bortom hållbar utveckling. Utgångspunkten är att se byggnader, stadsdelar, städer och regioner som sammanlänkade urbana nätverk och/eller system (människor, social interaktion, sociala rum, bostäder, företag, grönska, mark, transporter, information osv.), där varje sådant nätverk/system vanligtvis består av olika delsystem. Med förankring inom arkitektur och planering har jag varit involverad i många handlingsinriktade forskningsprojekt, ofta med facilitering av lärandeprocesser med olika intressenter som deltagare. Aktuella forsknings- och innovationsprojekt omfattar områden som kompakta städer, bygg- och bogemenskaper, urbana ekosystemtjänster och biobaserad produktion, cirkulär ekonomi, sanering av förorenad mark, spelifiering, VR/AR, kollektiv intelligens och deltagandeplanering för försörjning av avfallshantering, vatten och sanitet. Projekten genomförs i svenska, europeiska, afrikanska och latinamerikanska kontexter.