Bild
En förhandling i tribunalen. Avdelning med tre domare.
En förhandling i tribunalen, Europeiska unionens domstol. Avdelning med tre domare.
Foto: Europeiska unionens domstol/ Court of Justice of the European Union
Länkstig

Regelbrott som hot mot internationellt kollektivt handlande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 950 000
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Kollektivt handlande mellan stater är nödvändigt för att lösa många samtida utmaningar, som miljöförstöring, men också för att upprätthålla internationella handelsregimer som EU:s inre marknad. Brott mot gemensamt uppsatta regler i internationella regimer kan dock underminera desamma, genom att påverka andra staters vilja att följa reglerna, men också att skapa nya regler. Projektet kommer att förklara regelbrottens orsaker och effekter för internationellt samarbete, med särskilt fokus på EU; och bidra till litteraturer om kollektivt handlande, internationella regelbrott, och internationella domstolars roll att stävja regelbrott. Projektet kommer att samla in två typer av data: om regelbrott från EU:s domstol; och om effekterna av regelbrott för fortsatt samarbete genom en enkät med medlemsstaternas representanter till EU:s ministerråd.

En längre och mer utförlig beskrivning av projektet finns på engelska. Klicka på "International website" längst upp till höger på sidan.

Forskargrupp