Länkstig

Lennart Palm

Professor emeritus

Institutionen för historiska studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Lennart Palm

Presentation

Född 1947, fil pol mag, ekonomexamen 1976, dr i historia 1993. Professor vid Historiska institutionen i Göteborg 2006.

Forskning

Jag har i huvudsak ägnat mig åt kvantitativ forskning kring svensk tidigmodern tid, samt lokalhistoria.

Den kvantitativa forskningen har rört demografi och jordbruk. Till den förra inriktningen hör folkmängdsberäkningar för de förstatistiska perioderna (c. 1300) och c. 1570-cirka 1750, samt studier av fruktsamhet och giftermålsmönster. Mina främsta arbeten här är "Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner" (2000) och "Livet, kärleken och döden" (2001).

Till den jordbrukshistoriska forskningen hör bl. a. monografin "Gud bevare utsädet" (1997) och det (2010 pågående) jordbruksstatistiska databasprojektet "Sverige 1570-1805: befolkning, jordbruk, jordägande" inom Vetenskapsrådets satsning på forskningens infrastruktur. Bland lokalhistoriska arbeten märks främst "Borås stads historia, 1, Stad och omland fram till 1880-talets mitt" (2005).

På senare år har jag engagerat mig mot en ökande tendens att från statsmaktens sida fastslå historiska sanningar, internationellt inte sällan under straffsanktion (se debattinlägg i bl a Historisk Tidskrift 2009-2010).