Länkstig

Martin Linde

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J608
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Martin Linde

Jag doktorerade i historia vid Uppsala universitet och disputerade år 2000. Därpå följde en tids undervisning i Uppsala och Härnösand/Östersund (dåvarande Mitthögskolan). 2003-2007 var jag verksam som forskarassistent vid Historiska institutionen, Göteborgs universitet. Därefter har det blivit undervisning och forskning vid samma institution. Jag har undervisat på olika nivåer i rätt varierande ämnen, bland annat om den svenska stormaktstiden och den västerländska imperialismens historia. En återkommande uppgift har varit att leda kurser i teori och metod samt historiografi.

Min forskning har främst handlat om böndernas förhållanden i det tidigmoderna Sverige, i synnerhet under 1700-talet. Temat för avhandlingen, Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget (2000), är bondebefolkningens reaktioner på Karl XII:s krigspolitik. Därmed kommer jag in på frågor om den sociala protestens förutsättningar i det tidigmoderna samhället, och hur den politiska kulturen då var beskaffad. En likartad problematik behandlas i min senaste bok, I fädrens spår? Bönder och överhet i Dalarna under 1700-talet (2009). Den är dock mer inriktad på den politiska kulturens förändring över tiden och dess variationer i rummet.

För närvarande arbetar jag med det agrarhistoriska projektet Databasen Sverige 1570-1805: befolkning, jordbruk, jordägande, finansierat av Vetenskapsrådet.