Länkstig

Daniel Larsson

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Daniel Larsson

Mottagning efter överenskommelse.

Född 1970. Disputerade våren 2006 på avhandlingen Den dolda transitionen, en studie av befolkningsförhållandena i Sverige under 1600- och 1700-talen. Avhandlingsarbetet tangerar försörjning, sjukdomar och kriser, och fördjupade ett gammalt intresse för socialhistoria. Detta intresse präglar också Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia, en stadsmonografi som skrevs på uppdrag av Trollhättans kommun 2008–2010, tryckt våren 2011. Det sistnämnda arbetet innebar studier av den lite modernare politiska och ekonomiska urbana historien, men födde också ett intresse för den socialpolitiska utvecklingen i landets städer årtiondena runt sekelskiftet 1900. 2011–2013 fördjupade jag ytterligare intresset för social- och sjukdomshistoria i och med monografin Kolera. Samhället, idéerna och katastrofen 1834 (Carlssons Bokförlag 2015).

2013-2017 arbetade jag med ett VR-finansierat projekt där jag återvänder till de tidigmoderna kriserna och epidemierna, och rumsliga såväl som longitudinella studier på individ och socken- som läns- och riksnivå.

Under senare år har jag även haft förmånen att bli involverad i projekt i historisk arkeologi. Dels i uppdragsgrävningarna av Nya Lödöse i Gamlestaden i Göteborg, dels i projektet "Urban Diaspora - Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers", där ett flertal institutioner deltar.

I dagsläget arbetar jag i ett VR-finansierat projekt rörande tidigmoderna kriser; deras demografiska regionala effekter, nödförsörjning, politik och mentalitet.