Länkstig

Kristjan Laas

Projektledare

Havsmiljöinstitutet
Besöksadress
Seminariegatan 1 F
41313 Göteborg
Postadress
Box 260
40530 Göteborg

Om Kristjan Laas

Doktorand i miljörätt

Avhandlingsprojekt Kompensationskrav och icke-försämring i kustnära havsmiljö

Huvudhandledare Lena Gipperth

Min forskning ingår i ett tvärvetenskapligt projekt rörande kustnära havsmiljö, specifikt inriktat på ålgräs. Projektets mål är att identifiera orsaker till varför ålgräset minskat mycket kraftigt de senaste decennierna, och att presentera möjliga åtgärder för att vända den negativa trenden. Forskningen genomförs i samarbete med Louise Karlsson, doktorand i marin ekologi, inom ramen för Centrum för Havsforskning vid Göteborgs Universitet.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Miljörätt

Undervisningsområden

  • Miljörätt