Länkstig

NAVI-HED Navigating through digital challenges in Home economics education

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
LEAD NAVI-HED
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

I Erasmus+ projketet NAVIgating through digital challenges in Home economics EDucation (NAVI-HED) arbetar vi tillsammans med lärare från Sverige, Norge, Finland och Estland för att lösa de problem som identifierades i LEAD-projektet LEarning And Digitalisation in home economics education (LEAD). Syftet är att elevernas kunskapsutveckling ska främjas genom att de får pröva, utforska, och använda digitala verktyg som kan främja deras lärande i ämnet Hem - och konsumentkunskap.

Bakgrund

LEarning And Digitalisation in home economics education (LEAD) är ett Erasmus+ samarbetsprojekt (KA 201) mellan nordiska-baltiska länder som pågått mellan 2018 - 2021. 

Syftet med projektet var att visa på olika möjligheter att arbeta ändamålsenligt med digitala verktyg i Hem- och konsumentkunskap (Hkk), för att främja lärande hos eleverna. Projektet resulterade i ett material till hkk-lärare för att ge inspiration och erbjuda idéer om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. Materialet kan formas och anpassas efter de lokala förutsättningar som råder på varje skola. Det finns tillgängligt på fem språk; finska, engelska, estniska, norska och svenska.

Syftet med NAVI-HED

Under våren 2021 erhöll vi finasiering för ett nytt (2021-2023) Erasmus+ projkekt som är ett fortsättningsprojekt vid namn NAVIgating through digital challenges in Home economics EDucation (NAVI-HED) där vi arbetar tillsammans med lärare från alla fyra samarbetsländer (Sverige, Norge, Finland och Estland) för att lösa de problem som identifierades i LEAD-projektet. Syftet är att elevernas kunskapsutveckling ska främjas genom att de får pröva, utforska, och använda digitala verktyg som kan främja deras lärande i hkk-ämnet.

 

Digitala verktyg för lärande i hem- och konsumentkunskap

Digitala verktyg för lärande i hem- och konsumentkunskap (PDF)

Deltagare

Interna:

Jenny Rendahl

Sara McGarvie

Jenny Lind

Päivi Palojoki

 

Externa:

Jaana Taar, University of Tallinn

Kristi Koppel, University of Tallinn

Hille Janhonen-Abruquah, University of Helsinki

Anne Malin, University of Helsinki

Gun Åbacka, University of Agder

Hanne Andersen, University of Agder