Länkstig

Paula Nordling

Anknuten till utbildning

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Hälsovetarbacken, hus 7, plan 3
Postadress
Box 453
40530 Göteborg

Om Paula Nordling

Jag är legitimerad läkare med yrkeserfarenhet från framför allt primärvård. Jag disputerade vid 2021 med avhandlingen Physicians’ practices in sickness certification for common mental disorders – assessment of work capacity and communication with the patient’s workplace. Doktorandprojektet var en del av forskningsprogrammet New Ways - mental health at work som syftade till att öka kunskapen om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer med depressions- och ångestsjukdom så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska behovet av sjukskrivning. Mitt huvudintresse är läkarens roll i sjukskrivningsprocessen, men forskningen innefattar även andra aktörers perspektiv. I pågående studier undersöker jag samband mellan patientfaktorer och sjukskrivningslängd samt chefers organisatoriska förutsättningar att stödja medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Jag är biträdande kursledare för två kurser om koordinering av sjukskrivning inom hälso- och sjukvården (avancerad nivå) och jag undervisar på Läkarprogrammet.