Länkstig

Paula Nordling

Forskare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Paula Nordling

Jag är legitimerad läkare med yrkeserfarenhet från framför allt primärvård. Jag disputerade vid 2021 med avhandlingen Physicians’ practices in sickness certification for common mental disorders – assessment of work capacity and communication with the patient’s workplace. Doktorandprojektet var en del av forskningsprogrammet New Ways - mental health at work som syftade till att öka kunskapen om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer med depressions- och ångestsjukdom så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska behovet av sjukskrivning. Jag fokuserade då på läkarens roll i sjukskrivningsprocessen. Nu forskar jag vidare inom fältet men med fokus på chefers agerande för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Jag är biträdande kursledare för två kurser om koordinering av sjukskrivning inom hälso- och sjukvården (avancerad nivå) och jag undervisar på Läkarprogrammet.