Länkstig

Distansarbetets spridning, acceptans och praktik. Analyser av de rumsligt flexibla arbetsformernas snabba expansion i Sverige 2005-2014

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 600 000
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

I detta projekt fördjupar jag studiet av distansarbetets spridning och acceptans i olika hushåll, sysselsättningar och branscher. Jag nyanserar också analysen av distansarbetets praktik: t ex var det äger rum, hur ofta, hur stor del av dagen, hur beroende av IKT, i olika hushållssituationer. Viktigt att notera är att distansarbete (dvs arbete som utförs under arbetstid utanför ordinarie arbetsplats) under kort tid och efter decennier av stabilitet ökat snabbt bland förvärvsarbetande i Sverige, från knappt 10 % 2006 till över 20 % 2012. Det finns därför teoretiskt grundade motiv att ompröva faktorer som hittills betraktats som möjliggörande respektive begränsande för distansarbetes upptagning och acceptans.