Göteborgs universitet
Bild
GU-CAS är ett nätverk för kritiska djurstudier
Foto: Illustration, Pia Olmås

GU-CAS

GU-CAS – Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstudier i Antropocen – är en plattform vid Göteborgs universitet för att uppmärksamma människa-djurrelationer och deras etiska, sociala och miljömässiga följder.

GU-CAS sätter relationen människa-djur i centrum för Antropocen: den epok som kännetecknas av människans dominans över planeten.

Mål och verksamhet

GU-CAS arbetar tvärvetenskapligt för att synliggöra hur vårt djurutnyttjande påverkar miljö och klimat och bidrar till sociala orättvisor. Nätverket utforskar hur vi kan ställa om till ett djuretiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

GU-CAS ambition är att koppla samman teoretisk och praktisk kunskap om hållbarhetsfrågor med djuren i fokus. Genom kunskapsutbyte, forskningssamarbeten, pedagogisk utveckling, kampanjer och debatter vill vi:

  • utforska nya sätt att bemöta miljöproblem, social orättvisa och klimatförändring som förenar teori och praktik;
  • tillhandahålla kunskap för utveckling av kursinnehåll och forskningspraktiker;
  • bidra till ett etiskt och miljömässigt hållbart campus fritt från djurutnyttjande; 
  • arbeta för en övergång till växtbaserad mat på campus.

Sedan 2018 arrangerar GU-CAS en välbesökt seminarieserie med internationella gästföreläsare.

Nya ansatser

I den antropocena epoken ses människans dominans av planeten som det huvudsakliga hindret för ett hållbart samhälle och enligt FAO är djurindustrin en av de största orsakerna till de allvarligaste formerna av miljöproblem. GU-CAS har som mål att synliggöra och motverka ett system där natur och ickemänskliga djur tenderar att ses som resurser och produkter.

Genom nätverket vill vi utforska nya ansatser att bemöta miljöproblem, klimatförändringar och sociala orättvisor: ansatser som är tvärvetenskapliga, intersektionella (analyserar relationer mellan olika former av förtryck), post-antropocentriska (kritiserar idén om människan i centrum), och som integrerar teori med praktik.

Nätverket sammanför studenter, lärare, forskare och administratörer från alla fakulteter, och även deltagare utanför akademin. Genom samverkan med sociala rörelser fungerar GU-CAS som en brygga mellan akademi och civilsamhälle. GU-CAS samverkar också med internationella partners inom och utanför akademin.

Kritiska djurstudier är ett vetenskapligt fält som arbetar mot exploatering av djur och miljö, och för att forskning och utbildning ska inkludera dessa frågor som en del av social rättvisa och hållbar utveckling.

Mer om nätverket GU-CAS

Nätverket GU-CAS stöds av Göteborgs universitets interna klimatfond och Stiftelsen Gustaf Adolf Bratts föreläsningsfond. Nätverket drivs genom tvärvetenskapligt samarbete mellan:

  • Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (docent Helena Pedersen och doktorand Jonna Håkansson)
  • Institutionen för kulturvetenskaper (docent Juan Velasquez)
  • Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (doktorand Dorna Behdadi) samt
  • HDK-Valand (universitetslektor Thomas Laurien).