Länkstig

Christian Waldenberg

Affilierad forskare

Avd för medicinsk
strålningsvetenskap
Besöksadress
Gula stråket 2 B SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Christian Waldenberg

Christian är sjukhusfysiker och doktorand vid ämnesområdet för medicinsk strålningsvetenskap. Forskningen inriktar sig mot analys av anatomiska bilder skapade med magnetisk resonanstomografi (MR) med mål att förbättra diagnostiseringen för patienter med ländryggssmärta.

Disputationen 2023

Christian Waldenberg disputerar inom ämnet medicinsk strålningsvetenskap, den 24 maj 2023

Titeln på hans avhandling – Development of new MRl-based analysis methods for improved diagnosis of low back pain patients

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - MR-bilder och datadrivna analysmetoder ger förbättrad diagnostik vid ospecifik ländryggssmärta