Länkstig

Christian Waldenberg - Development of new MRl-based analysis methods for improved diagnosis of low back pain patients

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet medicinsk strålningsvetenskap

Disputation

Bra att veta
OBS: Disputationen kommer även kunna följas via zoom, se länk nedan

Disputationen kommer även kunna följas via länk: 

https://gu-se.zoom.us/j/67711095926?pwd=WFN0c3huUEp3N2ErM0x3NnJSQlM5UT09

Huvudhandledare: Kerstin Lagerstrand
Bihandledare: Hanna Hebelka och Helena Brisby

Opponent: Joel Kullberg, Uppsala universitet, Uppsala
Betygsnämnd: Peter Bernhardt, Sofie Ceberg och Pawel Szaro