Bild
Konstverk i form av den lumbosakrala ryggraden. Orden speglar de yrken, vetenskaper och metoder som används i denna avhandling.
Omslagsillustration till avhandlingen: Konstverk i form av den lumbosakrala ryggraden. Orden speglar de yrken, vetenskaper och metoder som används i denna avhandling. Av Christian Waldenberg, delvis genererad med http://www.wordclouds.com/
Länkstig

Christian Waldenberg - MR-bilder och datadrivna analysmetoder ger förbättrad diagnostik vid ospecifik ländryggssmärta

Publicerad

Christian Waldenberg disputerade den 24 maj 2023 på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet medicinsk strålningsvetenskap

Titel på avhandlingen: Development of new MRl-based analysis methods for improved diagnosis of low back pain patients

Länk till avhandlingen i GUPEA

Ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till funktionshinder. Cirka tre av fyra individer kommer någon gång i livet uppleva ryggsmärta. Utöver det stora personliga lidandet, medför en kronisk ländryggssmärta dessutom kostnader för samhället.

Bild
Christian Waldenberg, legitimerad sjukhusfysiker.
Christian Waldenberg, legitimerad sjukhusfysiker.
Foto: Emmy Nordin Waldenberg

– Idag saknas bra diagnostiska verktyg för patienter som lider av ospecifik kronisk ländryggssmärta. En till stora delar outforskad möjlighet är att med hjälp av bildanalys bättre kunna förstå vävnadsförändringar i ryggen samt hur dessa är kopplade till både smärtan och varandra, säger Christian Waldenberg, legitimerad sjukhusfysiker.

Många orsaker till ospecifik ländryggssmärta
Orsaken till ospecifik ländryggssmärta är inte helt känd då den sannolikt beror av flera saker. Bland annat har forskning visat att patologiska benmärgsförändringar i ryggens kotor är kopplade till smärta. Även vävnadsdegeneration av ryggens diskar, såsom fissurer (sprickor), tros vara väl kopplat till smärta.

– Forskningen i avhandlingen syftar till att med hjälp av magnetresonans-bilder (MR) och datadrivna analysmetoder, förbättra förståelsen av förändringar i ryggradsvävnad. Och även förbättra förståelsen för hur dessa vävnadsförändringar relaterar till ländryggssmärta, med mål att förbättra diagnostiken för denna patientgrupp.

De nyutvecklade metoderna, i delarbetena till avhandlingen, visade sig ha hög känslighet för subtila och, för ögat osynliga, vävnadsförändringar inom både ryggens diskar och kotor hos patienter som lider av ländryggssmärta. Dessutom kan metoderna användas för att upptäcka samband mellan olika typer av vävnadsförändringar som är förknippade med ländryggssmärta.

– Sammantaget förväntas de nya metoderna bidra till en förbättrad diagnostik för patientgruppen med ospecifik ländryggssmärta.

Med sin tekniska bakgrund och ett intresse för bildanalys, fanns det ingen tvekan om att detta forskningsområde var det perfekta valet för Christian att tillämpa sina kunskaper på. Han har varit tjänstledig för att kunna fokusera på forskningsstudierna, men kommer återgå till sin tjänst som sjukhusfysiker på enheten för diagnostisk strålningsfysik (DSF), Sahlgrenska universitetssjukhuset, även om han kommer fortsätta att forska deltid.

Text: Susanne Lj Westergren

MER INFORMATION om disputationen

Tid: 24 maj 2023 kl 13:00-15:30 Plats: Arvid Carlsson hörsal, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Huvudhandledare: Kerstin Lagerstrand
Bihandledare: Hanna Hebelka och Helena Brisby
Opponent:  Joel Kullberg, Uppsala universitet, Uppsala
Betygsnämnd: Peter Bernhardt, Sofie Ceberg och Pawel Szaro