Länkstig

Anette Wahlandt

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 173
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anette Wahlandt

Jag är sedan 2017 programledare för Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Förutom detta uppdrag så undervisar jag sedan många år i akademiskt språk och skrivande och ansvarar bland annat för "skrivstrimmor" i Grundlärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet och Rektorsprogrammet. Vid sidan om dessa uppdrag är jag ledamot i Fakultetsstyrelsen (UFS) och i Utbildningsutskottet (UU) på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS).

Besök gärna en av skrivstrimmans digitala resurser på GUL:

https://gul.gu.se/courseId/69711/content.do?id=29592411