Länkstig

Gunhild Vidén

Professor emerita

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6

Om Gunhild Vidén

Lärare, forskare

Bakgrund

Jag är utbildad vid Göteborg universitet och har också haft olika tjänster här (institutionssekreterare, forskarassistent mm). Jag har också genomgått lärarutbildning vid dåvarande lärarhögskolan i Stockholm, och tjänstgjorde under några år som gymnasielektor. Under åren 1996-2006 var jag professor i klassisk filologi vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Sedan 2006 är jag anställd som professor i latin vid GU.

Forskning

I min forskning sysslade jag inledningsvis med frågeställningar som berörde språk och stilistik, men övergick därefter till historiskt orienterade studier med genusperspektiv. Jag har bl a sysslat med frågor om identitet i tidigkristen tid och intresserar mig f n för antikens uppfattningar om kropp och kroppsförståelse.