Länkstig

Karolina Westling

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E210A
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Karolina Westling

Undervisning Karolina Westling har undervisat om film i många kurser vid Göteborgs universitet sedan hösten 2000. Hon har undervisat i filmvetenskap och ansvarat för kvällskursen ”Barn och ungdom i mediesamhället” (15 hp) samt utvecklat kurserna ”Filmvetenskap med pedagogisk inriktning” (30 hp) och "Ungdomskultur, film och lärande (30 hp). Som före detta gymnasielärare betonar hon pedagogiska frågor och har undervisat på olika kurser inom lärarutbildningen, framför allt förskollärarutbildningen.

I undervisning lyfter hon ofta fram genus, mediepedagogik samt barn- och ungdomskultur. Westling är en ofta anlitad föreläsare när det gäller debattfrågor som filmvåld, kvinnliga regissörer, erotik och sexualitet. Men också i frågor om barns tv-tittande och barns filmande.

Forskning Westling har tillsammans med Margareta Rönnberg varit redaktör för antologin Motsträviga synsätt. Om rörliga bilder som bjuder motstånd, Filmförlaget 2010.

Hon har också forskat om barn som filmar utifrån projektet Barnfilmskolan vid Akademi Valand.

Sedan 2014 är Westling sammankallande i nätverket BiG – Barnkulturforskning i Göteborg.

År 2015-2018 är Westling doktorand i filmvetenskap vid King’s College i London.

Arbetstitel: ”Provocations and understandings. Enfants terribles in French cinema.”

French cinema has provided us with audio-visual contradictions and understandings of the initially quite normative concept of the enfant terrible. The literal meaning is "terrible child". The concept refers to a usually young person who breaks social rules and aesthetic conventions. This involves a strong tension between the presumed innocence of the child and the dangers of social revolt, connoting a moralistic attitude towards young people not acting according to social norms.

The aim of the thesis is to deconstruct the concept of the enfant terrible by analysing how it has been reflected in films from 1930s until today as part of a wider French cultural tradition. It will be a historical and theoretical study of the relationship between the concept and its cinematic portrayals, focusing on age and power, generations and gender. It is inspired by a philosophically informed cultural studies approach. A central hypothesis is that there is – in France – a strong democratic connection between liberal values and the defence of individual resistance.

1. The main research questions of the thesis are: How has the representation of the concept changed according to time, age and gender? What are the relations between provocations and generational conflicts? How do the films contribute to a critical attitude towards rigid norm systems and give a differentiated understanding of age related conflicts and provocations? 2. Through a review of literature, the thesis explores: a) French cinema, b) film and gender, c) film theories on identification and emotional engagement, d) studies in generation conflicts and provocations, and e) play and game theories. 3. The main method is to conduct an analysis of the films from a historical, cultural and "film and philosophy" approach. The films are analysed within the theoretical framework, which is a synthesis from different disciplines.

Publikationer i urval (länk till UB)

Övriga publikationer

Med andra ögon? En analys av blickar och synfält hos kvinnliga regissörer i Frankrike, C & D-uppsats i filmvetenskap, Göteborgs universitet 2002.

”Lärare utan utbildning? Några reflektioner kring filmkompetens och dagens skola” i Humaniora – en akademiska fråga: Humanistdagboken, Göteborgs universitet 2002.

”Film i skolan – ett projekt i Göteborgsregionen”, Göteborg, 2003. Denna delrapport för Svenska filminstitutet finns publicerad i Utveckling av film- och mediekunskap – Lärarutbildningar i samverkan med regionala resurscentrum för film och video, Slutrapport till Utbildningsdepartementet 2003 sammanställd av Klas Viklund.