Länkstig

Anna Dittrich

Doktorand

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Wallinsgatan 6
431 41 Mölndal
Postadress
Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, SU, Wallinsgatan 6
413 41 Mölndal

Om Anna Dittrich

Anna Dittrich ingår i professor Silke Kerns forskningsgrupp, med doktorandprojektet Kliniska biomarkörer för demens - En utvärdering av reproducerbarhet, inverkan från somatisk samsjuklighet och markörernas prediktiva förmåga för allvarligt sjukdomsförlopp, vid institutionen för Neurovetenskap och fysiologi.

Anna Dittrich innehar även ett tilldelat uppdrag som styrelseledamot inom H70 Clinical Studies.

Besök gärna vår webbplats:

https://www.gu.se/forskning/klinisk-minnesforskning-h70-clinical-studies