Länkstig

Pia Desai

Om Pia Desai

Pia Desai är doktorand via avdelning för ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin. Hon är legitimerad fysioterapeut med en masterexamen inom idrottsfysiologi och medicin. Hennes doktorandprojekt påbörjades 2017 och handlar om skadeförebyggand åtgärder hos motionärer.

DISPUTATION

Pia Desai disputerade inom ämnesområdet ortopedi, den 3 december 2021

Titeln på hennes avhandling är - Running-related injuries in recreational athletes. lncidence, risk factors and effectiveness of an injury-prevention programme

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen- Färre skador hos vanliga motionärer som genomgår skadeförebyggande träningsprogram