Göteborgs universitet

Organisation

Institutionen är indelad i tre sektioner. Under varje sektion finns ett antal avdelningar. Sektionstillhörighet är baserat på ämnesområde.

Sektion 3

Institutionskansliet

Foto: Carina Gran

Institutionskansliet ger administrativt stöd till institutionens avdelningar och utbildningsprogram.

Kristina Orban är chef för institutionskansliet.